ورود به سامانه


 
در صورت ورود برای اولین بار گذر واژه 1 می باشد.  
راهنما:
  • کدملي را صرفا به صورت يک عدد 10 رقمي و بدون هيچ حرف يا کاراکتر اضافه وارد نماييد.
  • درصورت ورود برای اولین بار گذرواژه شما عدد 1 می باشد
  • پس از ورود حتما اقدام به تغییر گذر واژه نمایید.